Інформація про виконання п.30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності