Положення

Положення про Факультет філології (оновлене. Редакція 2)

Положення про Факультет філології

Проєкт положення про раду стейкхолдерів

Положення про раду стейкхолдерів Факультету філології

Положення про збори трудового колективу

Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу