Залучення студентів Факультету філології до наукових заходів

Відповідно до освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література)» першого (бакалаврського рівня) студенти повинні здобути певні фахові компетентності, серед яких: «здатність здійснювати власне дослідження в освітній діяльності, узагальнювати й оприлюднювати результати розроблення актуальної проблеми (у фахових виданнях, виступах тощо)»; Читати далі