Відбулася настановча нарада щодо виробничої навчально-виховної педагогічної практики на Факультеті філології

01 квітня 2024 року на Факультеті філології розпочинається виробнича навчально-виховна педагогічна практика студентів 3 курсу ОР Бакалавр спеціальностей 014 Середня освіта (014.01 Українська мова і література) та 035 Філологія (035.01 Українська мова та література).

29 березня 2024 року відбулася нарада щодо проходження практики зі студентами заочної форми навчання спеціальності 014 Середня освіта (014.01 Українська мова і література), а 01 квітня методичні настанови отримали студенти денної форми навчання спеціальностей 014 Середня освіта (014.01 Українська мова і література) та 035 Філологія (035.01 Українська мова та література).

Організувала і провела наради керівниця практики, кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри української мови, директорка навчально-наукового Інституту українознавства, Ґрещук Валентина Василівна, яка дала практикантам настановчо-методичні поради до проведення уроків з української мови та літератури, окреслила основні завдання практики. Валентина Василівна зазначила, що курс “Методика викладання української мови” та інші освітні компоненти дали можливість здобути і сформувати студентам компетентності, які будуть їм потрібні під час проходження виробничої навчально-виховної педагогічної практики. Керівниця практики поставила перед студентами цікаве індивідуальне завдання, яке полягає у проведенні профорієнтаційної роботи зі старшокласниками на базах практик. Студенти повинні ознайомити майбутніх абітурієнтів із навчанням, зі спеціальностями, які є на Факультеті філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, допомогти старшокласникам у виборі майбутньої професії.

Із початком виробничої навчально-виховної педагогічної практики привітав студентів декан факультету філології, доктор філологічних наук, професор Голод Роман Богданович, який наголосив, що практика в студентському житті – надзвичайно цікавий та відповідальний момент. Роман Богданович закцентував увагу на тому, що кожного року під час проходження практики студенти показують гарну фахову і методичну підготовку та побажав їм плідної роботи.

Із вітальним словом звернулася до студентів завідувачка відділу виробничої (навчальної) практики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника – Василишин Ярослава Іванівна, яка детально розповіла про всі етапи проходження практики: обов’язкову документацію, відвідування, специфіку проведення уроків, можливі труднощі тощо.

До студентів заочної форми навчання звернувся фаховий методист, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Ґрещук Василь Васильович, який побажав студентам плідної роботи та наголосив, що практика у закладах загальної середньої освіти є неоціненним педагогічним досвідом, який обов’язково знадобиться у майбутній діяльності. Василь Васильович закцентував увагу на врахуванні реалій сьогодення під час проходження практики, оскільки в умовах війни треба особливо дбати про безпеку життєдіяльності як свою, так і здобувачів загальної середньої освіти.

До нарад долучилися методистки з інших кафедр та дали студентам влучні поради. Кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри загальної та клінічної психології Хрущ Олена Василівна наголосила на важливості фахової підготовки під час проведення уроків, закцентувала увагу на важливому аспектові практики – створення психолого-педагогічної характеристики учня та класного колективу і дала поради щодо ведення іншої документації. Кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри педагогіки та освітнього менеджменту імені Богдана Ступарика Ковальчук Віра Миколаївна розповіла про специфіку проведення виховних та позакласних заходів, які необхідні для національного та патріотичного виховання в здобувачів загальної середньої освіти, спонукала звертати увагу на добір педагогічних методів, прийомів та принципів під час навчання, уміло використовувати їх у педагогічній діяльності, окреслила деталі оформлення конспекту виховного заходу.

До студентів денної форми навчання також звернулася випускниця Факультету філології, магістр спеціальності 014. Середня освіта (українська мова та література), провідна фахівчиня навчально-наукового Інституту українознавства Рибчак Соломія, яка поділилася своїм досвідом проходження практик і побажала студентам успішної реалізації творчих задумів на цьому етапі.

Студенти-практиканти мали змогу поставити питання, які їх цікавили, та подякували методистам за цінні рекомендації.

Бажаємо нашим студентам незабутніх вражень від проходження виробничої навчально-виховної педагогічної практики та відчути впевненість у виборі своєї майбутньої професії.