Відбулася підсумкова звітна конференція для студентів заочної форми навчання Факультету філології

  На Факультеті філології  Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника відбулася звітна онлайн-конференція студентів 3 курсу заочної форми навчання, на якій підсумували результати виробничої  навчально-виховної педагогічної практики студентів, яка тривала з 03.04.2023 по 12.05.2023.
   Практика проходила під керівництвом професора кафедри української мови Ґрещука Василя Васильовича  та  доцентки кафедри загального та германського мовознавства, директорки навчально-наукового Інституту українознавства,  Ґрещук  Валентини Василівни, а також керівників-методистів: професорки Стражнікової І.В., доцентки Єгорової І.В., професора Савчука Б.П., доцентки Хрущ О.В.
   На початку конференції  вступне слово виголосила  доцентка кафедри загального та германського мовознавства, директорка навчально-наукового Інституту українознавства,  Валентина Ґрещук, яка наголосила на результатах проходження практики, дала загальну оцінку роботи студентів-практикантів, пояснила проблемні моменти, які виникали під час практики, окреслила перспективи у роботі та  побажала студентам успіхів у майбутньому.
   Студенти висловили вдячність професору Ґрещуку Василю Васильовичу та доцентці Ґрещук Валентині Василівні за вагомі знання з методики викладання української мови, вміння правильно та продуктивно проводити уроки, допомогу, підтримку, актуальні настанови та щирі побажання успіхів на обраному освітянському шляху.
   Здобувачі вищої освіти переконалися у важливості та необхідності педагогічної практики, адже під час її проходження вони мали змогу перевірити свої теоретичні знання з сучасної української мови та методики її викладання,  практичні навички, а також зуміли втілити в життя власні плани та ідеї.