На Факультеті філології відбулися захисти дипломних робіт здобувачів освіти денної форми навчання

Сьогодні, 15 червня, студенти 4 курсу спеціальності 014.01 Середня освіта (українська мова і література) денної форми навчання успішно захищали свої дипломні роботи та складали державний іспит із сучасної української мови з методикою викладання. Наукові дослідження, присвячені питанням лінгвістики та лінгводидактики, відзначилися актуальністю та новизною: «Лексико-стилістичний аналіз тексту як засіб удосконалення комунікативних навичок старшокласників» (Галяс Ю.), «Граматичний статус та функціонально-семантичні особливості дієприслівника в українській мові (на матеріалі роману І. Багряного “Сад гетсиманський”)» (Завадська А.), «Прислівники в романі Орести Осійчук “Абрикосова книгарня” як матеріал для вивчення на уроках української мови» (Калин В.), «Односкладні речення в поетичному тексті Івана Малковича як матеріал для вивчення на уроках української мови» (Калин Т.), «Лексичний повтор у тексті роману Валерія Шевчука “Дім на горі”» (Косів В.), «Засоби творення вербально-естетичної картини світу (на матеріалі художніх текстів В. Лиса)» (Магей В.), «Розвиток в учнів навичок текстотворення на уроках рідної мови» (Мельник А.), «Лексикон говірки с. Чагрів Рогатинського району Івано-Франківської області як матеріал для вивчення української мови в середній школі» (Ошитко Я), «Поетичні тексти Богдана Томенчука як дидактичний матеріал під час вивчення української мови» (Підгурська Ю.), «Етнолінгвістичні особливості українських паремій із зоонімним компонентом та методика їхнього вивчення в школі» (Починок З.), «Граматичний статус та функціонально-семантичні особливості інфінітива в українській мові (на матеріал драм Лесі Українки)» (Приходько О.).

Голова екзаменаційної комісії – завідувач кафедри української літератури, професор Степан Хороб, екзаменаторки комісії – професорка кафедри української мови Марія Голянич та доцентка кафедри загального та германського мовознавства Валентина Ґрещук – відзначили високий рівень підготовки студентів, а саме: Крук Анастасії, Галяс Юлії, Калин Вікторії, Калин Таїсії, Ошитко Ярини, Підгурської Юлії та Перевалової Ольги.

Вітаємо бакалаврантів з успішними захистами дипломних робіт та складанням державного іспиту!