ПІДПИСАННЯ «УГОДИ ПРО ВИДАННЯ ПОДВІЙНИХ ДИПЛОМІВ» МІЖ ЯҐЕЛЛОНСЬКИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ТА ПРИКАРПАТСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА

На Факультеті філології запроваджена програма подвійного дипломування для здобувачів другого рівня вищої освіти – магістра.

Між Філологічним факультетом Яґеллонського університету та Факультетом філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника укладена «Угода про видання подвійних дипломів», яка введена в дію й чинна для вступників до магістратури на 2023 – 2024 навчальний рік.

Абітурієнти, які здобули рівень бакалавра за освітньою програмою «Українська мова і література» зі спеціальності 035 Філологія та прагнуть навчатися за такою самою програмою на магістерському рівні, будуть мати змогу вперше здобути освіту за двома освітньо-професійними програмами магістра та отримати подвійні дипломи європейського рівня – Яґеллонського університету і Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

«Угода про видання подвійних дипломів» відкриває можливості для міжнародної мобільності здобувачів освіти, інтеграції у європейський освітній простір. Вона дає право магістрам впродовж визначеного терміну (1 рік 4 місяці) навчатися одночасно у двох закладах вищої освіти, на двох спеціальностях і за двома освітніми програмами – «Філологія. Українська мова і література» Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника та «Філологія українська. Мова – комунікація – переклад» Яґеллонського університету. Відповідно до угоди здобувачі рівня магістра перший і другий семестри навчаються безкоштовно в університеті-партнері, а третій семестр – у рідному університеті, де захищають кваліфікаційну роботу під проводом наукового керівника свого закладу.