Пишаємося успіхами наших студентів!

Студентки 2 курсу спеціальності 014 Середня освіта (українська мова і література)  Бойчук Оксана та Мороз Марія (науковий керівник – доцентка кафедри української мови Пена Любов) взяли участь у Всеукраїнській студентській науковій конференції «Формування сучасної науки: методика та практика», проведеній дистанційно. Юні дослідниці представили результати своїх наукових розвідок, над якими вони працюють під час написання курсових робіт. Тези виступів опубліковані у збірнику матеріалів конференції.
Вітаємо з першими кроками на науковій ниві!