Підготовка до НМТ з кафедрою української мови триває!

23 квітня 2023 року доцентка кафедри української мови Оксана Ципердюк провела чергове онлайн-заняття в рамках безкоштовної підготовки абітурієнтів до НМТ на тему «Дієслово. Незмінні частини мови». Передусім було звернено увагу на утворення та синтаксичну роль дієслівних форм; граматичні помилки, зумовлені неправильним дієвідмінюванням та уживанням форм наказового способу, дієприкметників і дієприслівників; редагування словосполучень із прийменниками. Детально розглянули перехідні явища в системі частин мови, тому що здебільшого ліцеїстам важко визначити, до якої частини мови належить службове слово, та розмежувати омонімічні граматичні форми.
Дякуємо всім учасникам (а насамперед Софії Кравчук, Маркові Слободяну, Станіславові Сабецькому та Євгенії Гушпит) за активну роботу під час виконання вправ та розв’язання тестів. Сподіваємося, що заняття кафедри української мови допоможуть нашим слухачам успішно скласти НМТ.
Чекаємо таку талановиту, небайдужу й цілеспрямовану молодь у авдиторіях
ПНУ, зокрема на факультеті філології.

Автор матеріалів: кафедра української мови ПНУ