Обговорення ОП “Українська мова і література” зі спеціальності 035 Філологія для ОР Магістр

Освітньо-професійну програму «Українська мова і література» зі спеціальності 035 Філологія для другого освітнього рівня в оновленому варіанті обговорено 21 квітня 2023 р. під час зустрічі науково-педагогічних працівників, які працюють у межах цієї програми, бакалаврів четвертого курсу, які навчаються за такою програмою і планують вступати  на другий освітній рівень цієї програми. На зустріч були запрошені ще випускники факультету філології і зокрема ті, яку здобули ступінь магістра та працюють на керівних посадах у різних освітніх закладах (вищих, середніх, професійних).

Розробники програми звернули увагу на зміни в структурі першого та другого розділу освітньої програми. Професор кафедри української мови В. В. Грещук зазначив, що в переліку компонентів теоретичну дисципліну «Загальне мовознавство» перейменовано на «Теорію мови», але частину «Історія лінгвістичних учень» приєднано до теоретичного курсу «Історія українського мовознавства». Дисципліна «Теорія мови» має важливе значення для підготовки здобувачів зі ступенем магістра, бо вивчає мову як засіб людського спілкування, знайомить із мовами світу, зі структурою та закономірностями функціонування мов, а також розвиває критичне мислення, впливає на інтелектуальний розвиток. Професор кафедри української мови В. М. Барчук пояснив, що нова дисципліна  «Історія лінгвістичних учень та українського мовознавства» буде охоплювати не тільки історію розвитку української лінгвістичної науки, а й історію мовознавства загалом – із найдавніших часів. Викладачка дисципліни «Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах» доцентка кафедри загального та германського мовознавства В. В. Грещук поділилася досвідом та успіхами проведення педагогічної практики студентами третього й четвертого курсу в середній школі, запевнила бакалаврів, що робота в школі може стати однією із пріоритетних у процесі працевлаштування після здобуття ступеня магістра. Викладачка дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» професорка кафедри педагогіки початкової освіти О. С. Деркачова розповіла про специфіку свого курсу та орієнтацію його на філологічну науку, запевнила у розробленні з магістрами тих питань, які актуальні для них під час написання кваліфікаційної роботи та опрацюванні до неї іноземної літератури.

Заступник директора з виховної роботи Ліцею № 13 м. Івано-Франківська вчитель української мови і літератури М. І. Костів, колишній випускник філологічного факультету нашого університету поділився досвідом своєї роботи в школі, схарактеризував сучасний стан навчального процесу в ній і порекомендував здобувачам після закінчення магістратури пробувати працевлаштуватися в школі, бо це не тільки  шлях до саморозвитку, збагачення знань, вдосконалення філологічних умінь і навичок, а й посильна, самовіддана, творча праця з учнями та підготовка їх до вибору майбутньої професії. Директорка Фахового коледжу Закладу вищої освіти «Університет Короля Данила», кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри перекладу та філології І. В. Варварук, і випускниця факультету філології, яка отримала ступень магістра за названою освітньою програмою, пояснила цінність та актуальність навчання на спеціальності 035 Філологія за програмою «Українська мова і література», що дає змогу оволодіти глибокими і ґрунтовними теоретичними й практичними знаннями з української мови, вільно володіти словом, легко комунікувати в будь-якій ситуації та на будь-якій роботі, вміло виконувати керівні й адміністративні обов’язки. Філологічні знання – це доступ і вільне входження до всіх професійних сфер і різних галузей, оперативне сприйняття інформації й швидке оперування нею.

Завідувачка кафедри української мови, гарант оновленої освітньої програми М. П. Брус довела до відома про розвиток міжнародної мобільності в рамках цієї програми, зокрема надання можливості здобувачам вступати до магістратури на програми подвійних дипломів і навчатися одночасно в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника та Яґеллонському університеті м. Кракова. Вона пояснила, як буде відбуватися навчання в українському та польському ЗВО, як будуть зараховані дисципліни обох програм і як буде проходити захист кваліфікаційних робіт.

Здобувачі першого освітнього рівня (О. Бойко, О. Шамлій, М. Павликівська, І. Мельниченко, Н. Байдюк та ін.) ставили запитання щодо методики викладання української мови у вищих закладах освіти та можливості включення до неї питань інклюзивної освіти; про вибіркові дисципліни, пов’язані з ред. і перекладом тексту; про оплату за навчання та перебування в Польщі за Угодою з Яґеллонським ун-тетом та ін.