Підготовка бакалаврів

Підготовка за ОР Бакалавр здійснюється за наступними напрямами:

Філологія. Українська мова і література

Середня освіта. Українська мова і література

Філологія. Українсько-російський переклад

Філологія. Чеська мова і література

Філологія. Польська мова і література

Середня освіта. Польська мова і література

Журналістика