Доцент Олексій Воробець – експерт із оцінювання професійних компетентностей вчителів української мови та літератури

Доцент кафедри загального та германського мовознавства Олексій ВОРОБЕЦЬ став експертом для забезпечення третього етапу сертифікації педагогічних працівників – вивчення практичного досвіду роботи учасників сертифікації з числа вчителів української мови та літератури, який проводить Державна служба якості освіти та її територіальні органи.
22-23 лютого 2024 року для забезпечення реалізації третього етапу сертифікації педагогічних працівників у 2024 році, який передбачений Положенням про сертифікацію педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1190), управлінням Державної служби якості освіти в Івано-Франківській області було проведене навчання за програмою «Підготовка експертів до оцінювання професійних компетентностей вчителів української мови та літератури під час сертифікації – 2024». У процесі навчання освітні експерти ознайомилися із змістом, критеріями та показниками оцінювання професійних компетентностей вчителя української мови та літератури, особливостями вивчення практичного досвіду роботи учасника сертифікації і технологією його експертного оцінювання, алгоритмом роботи з пакетом робочої документації експерта із проведення третього етапу сертифікації. За результатами навчання і підсумкового тестування видано сертифікат про проходження навчання за програмою
«Підготовка експертів до оцінювання професійних компетентностей вчителів української мови та літератури під час сертифікації – 2024».