Науковий збірник «Султанівські читання» пройшов відбір у міжнародну базу даних Index Copernicus

Науковий збірник «Султанівські читання» (ISSN 2415-3885 (Online), ISSN 2313-5921 (Print)) вкотре пройшов відбір у міжнародну базу даних Index Copernicus із присвоєним індексом ICV 2022:88.62

Збірник наукових статей “Султанівські читання” заснований Державним вищим навчальним закладом «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» для публікації результатів досліджень у всіх галузях літературознавства та методики викладання літератури. Даний збірник виходить щорічно (статті друкуються українською, англійською, польською, білоруською, чеською, словацькою, німецькою та французькою мовами) й редагується завідувачем кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства, доктором філологічних наук, професором Ігорем Володимировичем Козликом.

Мета збірника “Султанівські читання” – сприяти розвитку української науки про літературу у системній кореляції з еволюцією сучасної гуманітарної сфери у площині органічного поєднання методологічних і теоретичних напрацювань з можливостями їхнього практичного застосування в науковій (літературознавство, філологія) та освітній діяльності (методика викладання філологічних – насамперед літературознавчих – дисциплін в освітніх закладах усіх рівнів акредитації).

Автор матеріалів: кафедра світової літератури та порівняльного літературознавства ПНУ