Державна атестація на Факультеті філології

Сьогодні, 19 червня, на Факультеті філології завершила свою роботу Державна атестаційна комісія, яка визначала рівень знань з української мови та методики її викладання для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання спеціальностей 014 Середня освіта (Українська мова і література) та 035 Філологія (Українська мова і література). Студенти 4 курсу спеціальності 035.01 Філологія (Українська мова і література) денної форми навчання успішно захищали свої дипломні роботи та складали державний іспит із сучасної української мови з методикою її викладання.

Наукові дослідження бакалаврантів показали високий рівень фахових знань та відзначилися актуальністю. Успішно захистили свої роботи Майструк Тетяна “Динаміка лексики весільного та родильного обрядів с. Шевченкове Галицького району Івано-Франківської області” (науковий керівник: д.ф.н., проф. Ґрещук В.В.) та Янишівська Марія “Кольоративи в художньому тексті Ольги Слоньовської” (науковий керівник: к.ф.н., доц. Джочка І.Ф.).

Екзаменатори Державної атестаційної комісії  відзначили актуальність та належний рівень захисту наукових досліджень бакалаврантів та запропонували продовжувати свою роботу під час навчання у магістратурі.