Студентський сенат

Сенатор Факультету філології

Яцишин Лілія (моб. тел. 096 334 49 65)

 

Заступник сенатора Факультету філології

Муканик Іван

Основними завданнями Студентського Сенату є:

– забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
– забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
– сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
– сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
– сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
– організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
– сприяння працевлаштуванню випускників;
– участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
– сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень.

За погодженням зі Студентським Сенатом приймається рішення про:

• відрахування осіб, які навчаються в вищому навчальному закладі, та їх поновлення на навчання;
• переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб;
• переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі за контрактом за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;
• призначення заступника декана, проректора, які відповідають за роботу із студентами;
• поселення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, в гуртожиток і виселення з нього;
• затвердження рішень з питань студентських містечок і гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в вузі.

Контактна інформація:

76018 м.Івано-Франківськ,
вул. Шевченка 57,каб. 115
(гуманітарний корпус)
тел. 8 (0342) 59-61-50