Підготовка магістрів

Підготовка за ОР Магістр здійснюється за наступними напрямами:

Філологія. Українська мова і література

Середня освіта. Українська мова і література

Філологія. Польська мова і література

Журналістика