Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника” права на вільний вибір навчальних дисциплін

Положення про порядок реалізації здобувачами вищої освіти ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника” права на вільний вибір навчальних дисциплін

Каталог вибіркових дисциплін на 2017–2018 н.р. (українська мова і література)

Каталог вибіркових дисциплін на 2017–2018 н.р. (польська мова і література)

Каталог вибіркових дисциплін на 2017–2018 н.р. (російська мова і література)

Каталог вибіркових дисциплін на 2017–2018 н.р. (чеська мова і література)

Каталог вибіркових дисциплін на 2017–2018 н.р. (журналістика)