Лабораторії/іменні аудиторії

  • Методологічна лабораторія з історії літератури, теорії літератури і компаративістики.

Створена для проведення досліджень у всіх галузях літературознавства та методики викладання літератури. Мета – сприяти розвитку української науки про літературу у системній кореляції з еволюцією сучасної гуманітарної сфери у площині органічного поєднання методологічних і теоретичних напрацювань з можливостями їхнього практичного застосування в науковій (літературознавство, філологія) та освітній діяльності (методика викладання філологічних – насамперед літературознавчих – дисциплін в освітніх закладах усіх рівнів акредитації).

 

  • Кабінет методики літератури імені Юрія Султанова

Cултанов Юрій Ібрагімович (6 березня 1948, Коломия, Івано-Франківська обл., УРСР — 4 травня 2003, Івано-Франківськ, Україна) — український методист, літературознавець, культуролог, поет. Кандидат педагогічних наук (1989), доцент (1992).

Спеціалізувався у сферах методології та теорії методики викладання літератури в школі, історії літератур Сходу. Автор і співавтор (у тому числі з доктором філологічних наук, професором М. В. Теплінським) численних шкільних підручників та навчальних посібників із російської і зарубіжної літератур, а також більше 60 наукових і науково-методичних студій, що друкувалися у провідних фахових виданнях, серед яких київські журнали «Русский язык и литература в средних учебных заведениях УССР», «Відродження», «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України», «Зарубіжна література в навчальних закладах», «Гуманітарні науки», «Всесвітня література і культура в навчальних закладах України», івано-франківські видання «Джерела», «Вертикаль», «Галицько-буковинський хронограф», «Вісник Прикарпатського університету. Філологія» та ін.

Був членом редакційних колегій і науковим консультантом фахових часописів «Зарубіжна література в навчальних закладах», «Всесвітня література та культура в навчальних закладах України», гуманітарного альманаху «Галицько-буковинський хронограф».

Був лауреатом (І премія) Всеукраїнського конкурсу науково-методичних студій «У світі арабської літератури» (1996). Учасник всеукраїнського Міжцивілізаційного діалогу (2001-2003).

Під керівництвом Ю.І. Султанова було написано і підготовлено до захисту три кандидатські дисертації з методики викладання літератури, дві з яких успішно захищені за його життя. Серед відомих учнів – доктор педагогічних наук, професор Оксана Яківна Мариновська.

 

Даний кабінет створений для проведення занять із методики викладання літератури в школі та ВНЗ.

 

  • Аудиторія імені Ф.Карпінського

Францішек Карпінський (пол. Franciszek Karpiński; 4 жовтня 1741, с. Голосків поблизу Отинії, тепер Коломийський район — 16 вересня 1825 в м. Волковиськ, тепер Білорусь) — польський поет, драматург; представник сентименталізму.

 

 

 

  • Шевченківська світлиця

Аудиторія названа на честь Тараса Григоровича Шевченка – українського поета, письменника (драматурга, прозаїка), художника (живописеця, гравера), громадського та політичного діяча. Національного героя і символа України.

  • Стефаниківська світлиця

Аудиторія названа на честь Василя Семеновича Стефаника – українського письменника, поета, майстра експресіоністичної новели, громадського діяча, політика.