Історія

Факультет філології – один із найстаріших факультетів Прикарпатського національ­ного університету імені Василя Стефаника. У 2015 році Факультет відсвяткував своє 75-річчя, підготувавши за цей період понад 15 тисяч висококваліфікованих фахівців-філологів. Серед випускників факультету є чимало науковців – докторів та кандидатів наук, державних та політичних діячів, журналістів, письменників тощо. В Інституті успішно функціонують спеціалізовані ради із захисту кандидатських дисертацій з української мови та української літератури, на засіданнях яких захистили свої дисертації понад 100 осіб. На кафедрах української мови, української літератури, загального та порівняльного мовознавства, світової літератури працюють аспірантури, на кафедрі української мови та кафедрі української літератури відкриті докторантури.

     Факультет філології готує спеціалістів та магістрів філології за спеціальностями “українська мова та література”, “російська мова та література, зарубіжна літератури”, “польська мова та література”, “чеська мова та література”, а також “журналістика”. Розбудова незалежної, самостійної України неможлива без висококваліфікованих фахівців у різних галузях суспільного життя. Вносять свій посильний вклад у підвалини держави і випуск­ники Факультету філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, адже саме вони передовсім є провідниками й пропагандистами національної ідеї, саме вони своїм запальним словом повинні надихати як своїх учнів, так і доросле населення на виконання важливих політичних та економічних завдань.

     Навчальний процес на Факультеті філології забезпечують кафедри української мови (завідувач – доктор філологічних наук, професор Ґрещук Василь Васильович), української літератури (завідувач – доктор філологічних наук, професор Хороб Степан Іванович), загального та германського мовознавства (завідувач – доктор філологічних наук, професор, академік АПН України Кононенко Віталій Іванович), світової літератури і порівняльного літературознавства (завідувач – доктор філологічних наук, професор Козлик Ігор Володимирович), слов’янських мов (завідувач – доктор філологічних наук, професор Лесюк Микола Петрович), журналістики (завідувач – кандидат філологічних наук, доцент Марчук Ганна Іванівна)

   Викладачі фахових кафедр досліджують різні теми в галузі української та іноземної філології, актуальні проблеми мовознавства та літературознавства. Факультет філології є потужним науковим осередком. На шести його кафедрах працюють 75 штатних викладачів, з них – 14 докторів наук, 50 кандидатів наук.

    Факультет філології підтримує зв’язки з багатьма навчальними закладами та науковими установами інших країн. Зокрема, укладені угоди про співпрацю з Варшавським, Ягеллонським, Ґданським, Жешовським університетами, університетом імені кардинала С. Вишинського у Варшаві, університетом у Ґожові Великопольсь­кому, Вищою професійною школою в Ціханові (Польща), співпрацює з багатьма іншими університетами. Викладачі філологічних кафедр беруть участь у різноманітних міжнародних наукових конференціях та конгресах у Польщі, Чехії, Німеччині, Австрії, Росії. Почесними докторами Інституту філології є іноземні академіки НАН України Леонід Рудницький (США), Стефан Козак (Польща), а також Герої України, поети і громадські діячі Дмитро Павличко та Іван Драч.