Історія

Факультет філології – один із найстаріших факультетів Прикарпатського національ­ного університету імені Василя Стефаника. У 2020 році Факультет відсвяткував своє 80-річчя, підготувавши за цей період понад 20 тисяч висококваліфікованих фахівців-філологів. Серед випускників факультету є чимало науковців – докторів та кандидатів наук, державних та політичних діячів, журналістів, письменників тощо. На факультеті успішно функціонують спеціалізовані ради із захисту кандидатських дисертацій з української мови та української літератури, на засіданнях яких захистили свої дисертації понад 130 осіб. На кафедрах української мови, української літератури, загального та порівняльного мовознавства, світової літератури працюють аспірантури, на кафедрі української мови та кафедрі української літератури відкриті докторантури.

     Факультет філології готує спеціалістів та магістрів філології за освітніми програмами 035. Філологія. 035.01 Українська мова та література, 035 Філологія. 035.033 Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша – польська (“Польська мова і література”, “Польська мова і література та англійська мова”), 035 Філологія. 035.038 Слов’янські мови і літератури (переклад включно), перша – чеська, 014 Середня освіта (українська мова і література), 014.028 Середня освіта (польська мова і література), а також 061 Журналістика. Розбудова незалежної, самостійної України неможлива без висококваліфікованих фахівців у різних галузях суспільного життя. Вносять свій посильний вклад у підвалини держави і випуск­ники Факультету філології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, адже саме вони передовсім є провідниками й адептами національної ідеї, саме вони своїм запальним словом повинні надихати як своїх учнів, так і доросле населення на виконання важливих політичних та економічних завдань.

     Навчальний процес на Факультеті філології забезпечують кафедри української мови (завідувач – доктор філологічних наук, професор Ґрещук Василь Васильович), української літератури (завідувач – доктор філологічних наук, доктор філології ґабілітований, професор, заслужений діяч науки і техніки України Хороб Степан Іванович), загального та германського мовознавства (завідувач – доктор філологічних наук, професор, академік АПН України Кононенко Віталій Іванович), світової літератури і порівняльного літературознавства (завідувач – доктор філологічних наук, професор Козлик Ігор Володимирович), слов’янських мов (завідувач – доктор філологічних наук, професор Лесюк Микола Петрович), журналістики (завідувач – доктор філологічних наук, доцент, академік Міжнародної академії наук педагогічної освіти Холод Олександр Михайлович).

   Викладачі фахових кафедр досліджують різні теми в галузі української та іноземної філології, актуальні проблеми мовознавства та літературознавства. Факультет філології є потужним науковим осередком. На шести його кафедрах працюють 75 штатних викладачів, з них – 14 докторів наук, 50 кандидатів наук.

    Факультет філології підтримує зв’язки з багатьма навчальними закладами та науковими установами інших країн. Зокрема, укладені угоди про співпрацю з Варшавським, Ягеллонським, Ґданським, Жешувським університетами, університетом імені кардинала С. Вишинського у Варшаві, університетом у Ґожові Великопольсь­кому, Вищою професійною школою в Ціханові (Польща), співпрацює з багатьма іншими університетами. Викладачі філологічних кафедр беруть участь у різноманітних міжнародних наукових конференціях та конгресах у Польщі, Чехії, Німеччині, Австрії. Почесними докторами Факультету філології є іноземні академіки НАН України Леонід Рудницький (США), Стефан Козак (Польща), а також Герої України, поети і громадські діячі Дмитро Павличко та Іван Драч.