Залучення студентів Факультету філології до наукових заходів

Відповідно до освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література)» першого (бакалаврського рівня) студенти повинні здобути певні фахові компетентності, серед яких: «здатність здійснювати власне дослідження в освітній діяльності, узагальнювати й оприлюднювати результати розроблення актуальної проблеми (у фахових виданнях, виступах тощо)»; «здатність ефективно і компетентно брати участь у різних формах наукової комунікації (конференції, круглі столи, дискусії, наукові публікації) у професійній сфері». Для цього їх залучають до різних наукових заходів.

Третьокурсниця Марія Мороз (науковий керівник – доц. Любов Пена) узяла участь у VІІ Міжнародній студентській конференції «Пріоритетні напрямки та вектори розвитку світової науки», за результатами якої видано збірник матеріалів, де вміщено тези виступу.

Вітаємо юну дослідницю зі ще однією публікацією!