Нова сторінка українсько-польського наукового й освітнього співробітництва

16 березня 2021 року на Факультеті філології ПНУ імені Василя Стефаника відбулася ініційована доцентом кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства Тамарою Ткачук зустріч із доктором габілітованим, професором Факультету мистецтва і педагогічних наук Сілезького університету в Катовіцах (Польща) Мареком Рембєжем. Варто зазначити, що це не перший досвід наукової співпраці кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства з колегою із Сілезького університету. У жовтні 2019 року проф. Марек Рембєж брав участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю «VI Султанівські читання “Українська літературознавча полоністика: стан і перспективи розвитку”» з доповіддю на тему: «Kategoria pogranicza i relacje międzykulturowe jako kontekst teoretyczny i aksjologiczny ukraińskiej polonistyki literackiej» (Секція № 2: Полоністика у предметній площині літературознавчої компаративістики).

Марек Рембєж

Модератором на зустрічі виступив завідувач кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства професор Ігор Козлик. Слухацька аудиторія налічувала понад 50 осіб, серед яких здобувачі вищої освіти 1–4 курсів (бакалаврат) та магістранти польського відділення Факультету філології, представники кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства (доцент Ірина Спатар, доцент Данило Рега, доцент Алла Мартинець, асистент Анна Мурейко), кафедри слов’янських мов, зокрема завідувач кафедри, професор Микола Лесюк.

Професор Марек Рембєж прочитав польською мовою лекцію на тему: «Напрями, концептуальні основи, ідеї польської філософської думки. (Ідеї польського філософа Ю. Тішнера)».

 

Юзеф Станіслав Тішнер (пол. Józef Tischner; 12 березня 1931, Старий Сонч – 28 червня 2000, Краків) – відомий польський філософ, священик і публіцист. Був капеланом легендарної профспілки «Солідарність», деканом філософського факультету Папської теологічної академії і президентом віденського Інституту наук про людину. Автор понад 600 статей і книг.

У 1970-х роках став відомою постаттю в інтелектуальному житті Польщі. Дискутував із класичними філософами епохи Просвітництва та екзистенціалістами, запровадив поняття «я аксеологічне». Розробляв поняття свідомості та свободи. 1970 року на противагу гуссерлівській концепції «я трансцендентального» представив описання «я як елементарної цінності». Залишаючись в рамках феноменологічної традиції, розпочав власний шлях філософських пошуків, який привів його пізніше до філософії драми та метафізики добра.

У есе «Занепад томістичного християнства» (1970) розпочав дискусії із томізмом, закидаючи йому ідеологізацію віри. 1979 року написав книгу «Польський кшталт діалогу», полемізуючи також із марксизмом.

Після смерті філософа папа Іван Павло ІІ написав у телеграмі: «…був людиною Церкви, занепокоєною завжди тим, аби у захисті правди не втратити з поля зору людину».

Найбільш знаними працями Ю. Тішнера є «Філософія драми» (1990) та «Суперечка про існування людини» (1998).

Твори Ю. Тішнера у перекладі українською – див.:

1) Адам Міхніх, о. Юзер Тішнер, Яцек Жаковський. Розмови між паном і панотцем / пер. з польськ. А. Павлишин. Київ: Дух і Літера, 2013. 624 с.

2) Переконати Господа Бога. З о. Юзефом Тішнером розмовляють Дорота Занько та Ярослав Ґовін. Київ: Дух і літера, 2017. 265 с;

3) Тішнер Ю. Філософія драми / пер. з польськ. Т. Павлінчук. Київ: Дух і літера, 2019. 304 с.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

У лекції актуалізовано ключові концептуальні складові філософської спадщини Ю.Тішнера (мислення як мислення з кимсь і для когось; надія; правда; інший; буття; плюралізм; діалог тощо). Провідною думкою викладу була теза про те, що інтерпретація філософського досвіду Ю.Тішнера вимагає залучення ключових для другої половини ХХ століття філософських контекстів і пластів гуманітарного знання.

Після лекції відбулася жвава дискусія, під час якої присутні ділилися власними враженнями, своїми міркуваннями щодо основних рефлексій лектора, залучали додаткові філософські контексти і т. і. Із питаннями до лектора звернулися, зокрема, доцент кафедри світової літератури і порівняльного літературознавства Тамара Ткачук, старший викладач кафедри слов’янських мов Саманта Бусіло, студенти-полоністи Анастасія ЛозовикЯна РусенкевичМар’яна РавлюкХристина Лесів.

Завершуючи зустріч, проф. Ігор Козлик подякував колезі проф. Мареку Рембєжу за цікаву лекцію і спілкування, наголосив на важливості міжнаукового обміну і висловив надію на плідний розвиток культурної, освітньої і наукової співпраці між філологами ПНУ імені Василя Стефаника та гуманітаріями з Республіки Польща.

Зустріч проходила польською і українською мовами.

Професор Марек Рембєж читає лекцію

Доцент Тамара Ткачук

 

Старший викладач Саманта Бусіло

 

Здобувач вищої освіти Анастасія Лозовик (полоністика, середня освіта, 1 курс)

 

Здобувач вищої освіти Яна Русенкевич (полоністика, філологія, 2 курс)

 

Магістрант-полоніст Мар’яна Равлюк

 

Магістрант-полоніст Христина Лесів