Відбулася зустріч із потенційними роботодавцями

Роботодавці, зацікавлені в компетентних фахівцях, у сучасному освітньому процесі є партнерами закладу вищої освіти і залучені до процедур забезпечення якості освітніх програм.

Спілкування з потенційними роботодавцями є корисним і для студентів, оскільки дає їм змогу побачити перспективи майбутньої професії та стимулює активно оволодівати комплексом професійно зорієнтованих знань, умінь і навичок, необхідних для того, щоб бути конкурентноспроможними фахівцями, успішно виконувати свої професійні обов’язки та самореалізуватися.

21 січня відбулася організована кафедрою української мови зустріч студентів першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Українська мова і література» із зовнішніми стейкхолдерами: завідувачкою відділу краєзнавчої літератури Івано-Франківської обласної універсальної бібліотеки імені Івана Франка Оксаною Шаран та директоркою Коледжу Університету Короля Данила Інною Варварук.

На зустрічі з потенційними роботодавцями студенти дізналися про перспективи працевлаштування філологів-україністів, сфери, у яких вони можуть працювати, специфіку та багатовимірність своєї майбутньої професії, а також про комплекс професійних компетенцій, які відповідають вимогам сучасного ринку праці.